1.   2.  
 3. Fantastic project!

    4. Milet croquettes recipe

  (via Millet Croquettes Recipe - 101 Cookbooks)

    5. Tomato tarte tatin recipe

  (via Tomato Tarte Tatin Recipe - 101 Cookbooks)

    6.   7.   8.   9.   10.   11.   12.   13.   14.   15.